Bér+

Személyi adatnyilvántartó, bérszámfejtő, TB adat nyilvántartó program

A Bér+ program segítségével a dolgozók személyi adatainak nyilvántartását, bérszámfejtést, béradatok gyűjtését, TB adatok nyilvántartását végezhetjük el. Az éves jövedelmekről jelentést készít a program az APEH számára.

Ver.: 18.44 (2022.04.21)
  - Feladás az ABEV-nek. 


Ver.: 18.43 (2022.01.25)
  - M30 nyomtatás javítása.
  - Tb igazolás nyomtatásának javítása.


Ver.: 18.42 (2022.01.24)
  - M30 igazolásban javítás történt.


Ver.: 18.41 (2022.01.20)
  - A 21M30 járulékigazolásban apróbb hibák javítása megtörtént.


Ver.: 18.40 (2022.01.11)
  - 2021 évi M30 és járulékigazolás elkészült. 
   A Főmenü 2 -ből az F, G, H, I menüpontokban készíthetők el az igazolások. 
   Mindenkinek eredményekben gazdag új évet kívánok!


Ver.: 18.38 (2021.10.04)
  - 2021.július 1-től csak azok vehetik igénybe a a SzocHo-ban igénybe 
   vehető kedvezményeket a szakképzési hozzájárulásból, akinek van 
	 érvényes szakképzési munkaszerződése, hallgatói munkaszerződése vagy
	 felsőfokú intézménnyel együttműlödési megállapodása.
	 A dolgozó törzsadatában a 2. fülön "Béradatok" lehet megadni, hogy a 
	 dolgozóra igénybe vehető-e a szakképzési kedvezmény.


Ver.: 18.37 (2021.08.17)
  - A 4/C menüpontban hiba jelzés volt, ha a hónap nyitott volt, javítása 
   megtörtént. 
  - Az éves adatok listája és a havi összesítő hibája javítva. 


Ver.: 18.36 (2021.07.16)
  - Elmenő papírok esetén a tanuló adatai hiányosan kerültek listázásra, 
   javítva.


Ver.: 18.35 (2021.07.13)
  - Tiszteletdíjnál a 08 lapot nem töltötte ki a program, javítva.
  - 2021.06.10-től 2021.12.31-ig a béren kívüli és az egyes meghatározott
   juttatás kifizetése esetén nem kell SzocHo-t fizetni. 
  - Tanuló esetén az elmenő papírok javítása megtörtént. Szerintem ne kell,
   mert ez nem munkaviszony.
  - A pótszabadság egészségkárosodás esetén átírva "Pószabadság egyéb" -re,
   így bármilyen pótszabadságot lehet kezelni.
  - 2021. július 1.-től a középfokú végzettséget nem igénylő tevékenységet
   végző vállalkozók szociális hozzájárulási adójának alapja a tárgyhónap
   első napján érvényes minimálbér.
 


Ver.: 18.34 (2021.07.06)
  - A gyerekek adatait nem mindig vitte át a 08-ra, javítva.
  


Ver.: 18.33 (2021.06.24)
  - CIB Banknak feladás.
  - A tanukószerződéses tanuló és a munkaszerződéses tanuló kezelése.


Ver.: 18.32 (2021.06.07)
  - Mezők hosszának növelése.
  


Ver.: 18.31 (2021.04.29)
  - A bérként adózó juttatás esetén, ahol szabadon beírható a megnevezés és az érték,
   a Nettója kifizetésre kerül a dolgozónak. 


Ver.: 18.29 (2021.03.23)
  - Szép kártya esetén számolt SzocHo-t a program, javítása megtörtént. 
 


Ver.: 18.29 (2021.03.23)
  - Az önrevíziónál a 03-01 lapot nem jól töltötte ki a program, javítva.


Ver.: 18.28 (2021.03.08)
  - Az egyéni vállalkozónak a SzocHo alapja, ha a jövedelme a minimálbér, 
   egész évben a január 1-én érvényes minimálbér.
  - Hallgatói kifizetés TbVisz:= 'S' Hallgatói munkaszerződés. A 08-at is
   kitölti. A jövedelemre nem találtam mezőt. 


Ver.: 18.27 (2021.03.04)
  - Az egyéni vállalkozó, ha csak járulékot fizet nem számolta a program,
   javítva.


Ver.: 18.26 (2021.03.01)
  - Hiba üzenet egy változó miatt, javítva.
  - Az 50%-os SzocHo kedvezmény esetén nem számolt szakképzésit, javítva.


Ver.: 18.25 (2021.03.01)
  - A bérfeladás módosítása. A saját feladás adatokból a Szocho-t le kell 
   törölni és újra át kell vinni.
  - Tb kifizetőhely estén a CSED, GYED-ből is számolta a letiltást, javítva.	 


Ver.: 18.24 (2021.03.01)
  - Ha csak a családi kedvezmény volt bepipálva nem számolt vele, javítva.
  


Ver.: 18.23 (2021.02.12)
  - A kifizetőhelyenkénti összesítő hibaüzenetet írt ki, javítása megtörtént.
  - 2108 apróbb javítások pld. mikor írjon nullát, kiírja-e a dátumot a 11 lapon.


Ver.: 18.22 (2021.02.11)
  - A kedvezmény tipusát feltölti a program, mert ha nincs kitöltve nem viszi
   át a 2108-nyomtatványba. Kérem ellenőrizzék, mert a 4 gyermekesek estén nem 
   jó ez az '1' kód.


Ver.: 18.21 (2021.02.11)
  - A gyermekek adatainak a 08-ba történő átvitekor időnként hibázott, javítva.


Ver.: 18.20 (2021.02.11)
  - A gyermekek adatai bővült a kedvezmény tipusával, így gyermekenként lehet be-
   állítani a paramétereket.
   2108-ban is apróbb javítások történtek. Ha ezzel a verzióval történő feladáskor
   az ANYK-ba hibaüzenet jelenik meg, a hibajelzés elküldésével, a keletkezés 
   körülményeinak leírásával segítheti, hogy a feladáskor mindnél kevesebb munka 
   legyen.


Ver.: 18.19 (2021.02.09)
  - A négygyermekesek esetében módosult a járulékkedvezmény, jogszabály értelmezés
   miatt. Kérem, hogy a családi kedvezményt iénybe vevő és a járulékkedvezményt
   igénybe vevő dolgozók számfejtését is ellenőrizzék!!!!!
	


Ver.: 18.18 (2021.02.08)
  - A szakképzési tv. is jelentősen változott, én is úgy értelmezem, hogy a szakképzési 
   alapja a kedvezményekkel csökkentett Szocho alap.
  - Az alábbiakban leírtakat az Akta könyvelői levelező listáról másoltam. 
	 
Foglalkoztatás adói, járulékok
A szociális hozzájárulási adó (amit pl. a bérek után fizet a kifizető) marad 15,5 %. 
Ígéret van rá, hogy 2021. IV. negyedévében ez 13,5 %-ra fog csökkenni, de azért ezt
még ne vegyük készpénznek.
A szakképzési hozzájárulásnál megszűnt a beruházási, oktatói, tanműhely-fenntartási
kiegészítő csökkentő tétel, viszont az alapnormatíva 650.000,- Ft/fő/év összegre 
emelkedett, mely támogatást a szakképzési hozzájárulásból lehet igénybe venni a 
szakmaszorzóval korrigált összegben. Ráadásul a szakképzési munkaszerződéssel 
szakirányú oktatásban részt vevő tanuló esetében 1.200.000,- Ft/fő/év önköltség is 
elszámolható a súlyszorzó figyelembevételével.
Most már a szakképzési hozzájárulás alapja megegyezik a szoc.ho alapjával, ha a 
gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulásra kötelezett. (Nem kötelezett szak-
képzési hozzájárulás fizetésére pl. a civil szervezet, az egyéni vállalkozó saját 
maga után, a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a kedvezményezett tevékenység 
ellátásával összefüggésben.)
Tehát a szoc.ho-kedvezmények csökkentik a szakképzési hozzájárulás alapját is, 
viszont például az egyes meghatározott juttatások 1,18-szorosa növeli azt
mivel ezek után szoc.ho-t kell fizetni), valamint 2021.07.01-től a béren kívüli 
juttatások után is kell szakképzési hozzájárulást fizetni, mivel megszűnik ezek
szoc.ho-mentessége. 
2021.01.29-től megváltoztatták a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget.
Azonban a rendelet olyan kusza, hogy még a szakemberek számára is értelmezhetetlen. 
Annyi biztos, hogy átmenetileg -a veszélyhelyzet végéig- kibővítették a szakképzési
ozzájárulásra kötelezettek körét és 2021.01.01-ig visszamenőleg kivettek egyes kifi-
zetéseket a szakképzési hozzájárulás alapjából. Nem kell tehát ezt fizetni a béren 
kívüli juttatás, egyes meghatározott juttatás, kamatkedvezményből származó jövedelem,
vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék,
vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségből származó jövedelem, külföldi illetőségű
előadóművész Szja tv. 1/B. § szerinti jövedelme után.


Ver.: 18.17 (2021.02.05)
  - Kedvezmény ek kiírásának hossza változott.
  - Egy változó nevének elírása javítva (02.hó bérszámfejtéskor hibát jelzett.)
  


Ver.: 18.17 (2021.02.05)
  - Egyéni vállakozónál a havi összesítőbe nem írta ki az SZJA-t, javítva.
  - Az adólalap kedvezmények sorrendje változott, a magasabb összeggel számol 
   a program.
  - A SzocHo kedvezményeknél szintén a 167400 Fzót-al számol.
  - A megváltozott értékek miatt hibát jelez, 02.08-ra igérik a módosított
   2108-at.


Ver.: 18.16 (2021.02.04)
  - A személyi kedvezmény magasabb összegét januártól lehet alkalmazni, ezért
   a paraméterekben átírtam a 53 700-ról 55 800-ra a kedvezmény összegét. 
   Ha számfejtik a bérlapot a magasabb összeggel fog számolni.
  - A szekképzési alapja módosult. Nem kell Szakképzési alapként figyelembe 
   venni a Béren kívüli, Egyes meghatározott juttatások és az osztalék fizetés
   esetén.  
ver.: 18.15 (2021.02.03)
  - Elkészült a 2108 bevallás. Kérem, hogy első alkalommal végezze el a bevallás
   és a havi adatok egyeztetését. Aki bármilyen hibát tapasztal, azonnal
   értesítsen, hogy a javítást el udjam végezni. 
ver.: 18.12 (2021.02.01)
  - Az álláskeresési járadéknál hibásan számolta a bért, javítása megtörtént.
ver.: 18.12 (2021.02.01)
  - A személyi kedvezménynél a verzió váltás miatt nem jó összeggel számolt 
   a program, javítása megtörtént. 
  - Az egyéni vállalkozó esetén hibát írt ki a progrm az összesítőn, javítása
   megtörtént.  
ver.: 18.11 (2021.02.01)
  - Bérlapon megjelenik minden kedvezmény, ha van.
  - Februártól változik a minimálbér, a garantált bérminimum és a személyi
   kedvezmény, a személyi kedvezmény értéke is változik.
  - A Tb igazolás egybe listázva, az időszak nem volt jól, javítva.
 
ver.: 18.10 (2021.01.28)
  - Egy dolgozónak több jogviszonya van akkor az igazolásokat összesíti 
   adószámra.
 
ver.: 18.09 (2021.01.27)
  - Az M30 nyomtatásakor a 9-12 sorok szövege nem a nyomtatvány szerinti,
   javítása megtörtént.
ver.: 18.08 (2021.01.26)
  - A verzió váltás automatikusan átírja a szocho kedvezmények %-át.
ver.: 18.07 (2021.01.25)
  - Az M30 igazoláson a gyermekkedvezményt az első házasok kedvezménye fel
   lett cserélve, javítása megtörtént.
ver.: 18.06 (2021.01.19)
  - A Tb igazolás -tól-ig hibázott módosítása megtörtént.
ver.: 18.05 (2021.01.18)
  - A Tb igazolás -tól-ig hibázott, javítása megtörtént.
ver.: 18.04 (2021.01.15)
  - Naptár nem frissült, javítva. M30 menü letiltás felodva.
  
ver.: 18.03 (2021.01.15)
  - M30 igazolás, Tb járulék igazolás, 20SZJA feladás frissítése megrörtént.
ver.: 18.02 (2021.01.12)
  - "Igazolólap álláskeresési járadék megállapításáahoz", nyomtatvány 
   a változások miatt frissítésre került. 
ver.: 18.01 (2021.01.08)
  - 2021.évi program. FIGYELEM, ne töltse rá a 2020 programra, 
   csak akkor ha előtte már mentést készített.
  - Az M30 és a 2108 nyomtatványok készítése folyamatba van. 
  

Igényelt software

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefon szám (kötelező)

Üzenet