Bér+

Személyi adatnyilvántartó, bérszámfejtő, TB adat nyilvántartó program

A Bér+ program segítségével a dolgozók személyi adatainak nyilvántartását, bérszámfejtést, béradatok gyűjtését, TB adatok nyilvántartását végezhetjük el. Az éves jövedelmekről jelentést készít a program az APEH számára.

ver.: 17.68 (2020.12.04)
  - Bérként adózó egyéb jövedelmet nem vonta le a nettó bérből. Módosítva. 
ver.: 17.67 (2020.11.16)
  - Munkaviszony megszűnésekor a 4/C menüpontban nem nyomtatta ki a SzocHo alapot,
   javítása megtörtént.
 
ver.: 17.66 (2020.11.04)
  - Több jogviszony esetén az elmenő papírok kitöltésekor adószámra összesít.
  - Megbízási díjnál nem jól hozta a SzocHo alapot, javítva.
ver.: 17.65 (2020.10.20)
  - A megváltozott munkaképességű dolgozók (rehabilitációs illetve rokkansági 
   ellátásra jogosultak) keresőtevékenységet folytatnak, bérükből SZJA-t,Tb járulékot
   vonunk, SzocHo-t és szakképzésit fizet a munkáltató az ilyen jövedelmek után. 	 
ver.: 17.64 (2020.10.15)
  - Tb kifizetőhely esetén nem töltötte ki a 09-01 lapot, javítva.
ver.: 17.63 (2020.10.09)
  - Három gyermekesnél rossz sorba írta a kedvezményt.
   A Tb járulék számlaszáma fel volt cserélve, javítása megtörtént.  
ver.: 17.62 (2020.10.07)
  - A minimum járulék alapján, a munkáltató által fizetett járulékkülönbözet esetén 
   a SZOCHO alapja is a minimum járulékalap. 
	 
ver.: 17.60 (2020.10.01)
  - Hóközben jött-ment dolgozó Tb járuléka javítva.
ver.: 17.60 (2020.10.01)
  - Ha csak egyszerűsített foglalkoztatott van a cégben a havi összesítő hibát 
   jelzett, javítva.
ver.: 17.59 (2020.10.01)
  - Munkaviszony megszűnésekor készült a 4/C lista hibaüzenettel leállt, javítva. 
ver.: 17.58 (2020.09.30)
  - A jogszabályi változások miatt a minimum járulék alap és a tényleges bérjövedelem
   közti különbözetre eső járulékot a munkáltató fizeti meg. A bérlap 2.fülén pirossal
	 látszik ez a fizetendő járulék. 
  - A 2008 bevallás 0902 lap 640 és 643 sorában kerül ez az összeg. 	 
ver.: 17.57 (2020.09.29)
  - Az éves összesítésben hiba üzenet jelent meg, javítva.
   Az elmenő dolgozó esetén az egészségbiztosítási igazolás, ha volt előző
   évi adat, hibaüzenet jenet meg, javítva.  
ver.: 17.56 (2020.09.24)
  - Minimum járulékalap számításának javítása, ha nem dolgozott egész hónapban,
   vagy egyáltalán nincs fizetett munkanap.
   Jövedelemigazolás az egészségbizt. ellátáshoz javítva. 	 
ver.: 17.55 (2020.09.22) 
  - A minimum járulékalapt nem mindig számolta, javítva.
ver.: 17.54 (2020.09.17)
  - Munkaviszony megszűnésekor több jogviszony esetén az elmenő papírokat
   engedi módosítani. Több jogviszonyt együtt nem tud kezelni.
ver.: 17.53 (2020.09.10)
  - Tb kifizetőhelynél GYED-re nem vont nyugdíj járulékot. Javítva.
ver.: 17.52 (2020.09.09)
  - A hóközben érkezett és távozottak esetében is számolja a csökkentett minimum 
   járulékalapot.
ver.: 17.51 (2020.09.07)
  - Meglévő szabadság kiírása több bérlap esetén, javítva.
  - Főállással nem rendelkező társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt
   hibásan számolta.
	 
ver.: 17.50 (2020.09.03)
  - A bérjegyzékre kiírt meglévő szabadság módosítása, ha egy hónapra több bérlapja
   van a dolgozónak különböző törzsszámon. 
ver.: 17.49 (2020.09.02)
  - Megbízási díjnál a családi járulékkedvezményt nem vette figyelembe, javítva. 
ver.: 17.48 (2020.08.26)
  - Megbízási díj esetén, ha járulékköeles a 2008-ban az M08 lap 542 sorában 'I'
   kell tenni, módosítva.
  - Az Igazolólapon munkaviszony megszűnésekor a hónapot tizedesbe kell megadni,
   csak így fogadja el a Munkaügyi központ.  
 
ver.: 17.47 (2020.08.14)
  - Feladás a főkönyv programnak paraméter bővítése megtörtént a TB járulékkal.
   A paraméterek beállítása menüpontban ezzel a mezővel bővíteni kell a saját
   feladást, át kell vinni a TB járulék mezőt.   
ver.: 17.46 (2020.08.14)
  - Tanuló esetén nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot kell vonni és a 202809 
   lapot kell tölteni, számfejtése is módosult.
  - GYED mellett dolgozónak csak TB kifizetőhely estén tölti a 0901 lap 600-601
   sorait.
  - Megbízás számfejtésénél fontos megadni a napokat, mert ez alapján dől el, hogy 
   járulék alapot képez-e a kifizetés.   
ver.: 17.45 (2020.08.11)
  - xml állomány megnyitása szerkezstésre hibásan töltötte fel a 12 laplapszámát és 
   az A lapon (összesítő) nem töltötte ki a 74 és 162 sorokat, javítása megtörtént. 
ver.: 17.44
  - Alkalmi munkavállalók esetén a 2008 bevallásban nem volt kitöltve a fejrész. Javítva.
ver.: 17.43 (2020.08.07)
  - Nyugdíjas megbízott, és főállású társas vállalkozó számfejtésében történt változás.
ver.: 17.42 (2020.08.05)
  - Megbízási díjnál akkor is írta, hogy adja meg a napadatokat, amikor
   az megvolt adva.
  - Kereseti igazolásnál a TB járulékot nem vette figyelembe a levonáskor.
  - A 2008 bevallás egy próbaverziója működik. A NAV tájékoztatása szerint
   még ők is dolgoznak rajta. Javaslom, hogy a bevallást mindnél később
   küldjék el.  
  
ver.: 17.41
  - Munkaidő keretben dolgozók ledolgozott napjaira járó bér módosítása.
  - Egyedi bérjegyzék módosítása.
ver.: 17.40
  - Jövedelemigazolás módosítása.
  - A megbízási díj TBjárulék mentes 48 300Ft-ig.
  - Nem kell a minimum járulékot alkalmazni július, augusztus hónapokra.
  - A tanulószerződéses tanulónaál nem kell a minimum járulékalapot fi-
   gyelembe venni, a járulékalap a jövededelem.
ver.: 17.39
  - Havi összesítő módosítása.
ver.: 17.38
  - Bérjegyzék nyomtatásában hiba volt, javítva.
  - Adatlap munkaviszony megszűnésekor nyomtatvány módosítása.
ver.: 17.37
  - Főállású vállalkozó szocho-ja javítva.
  - Elmenő papírok mezőinek növelése.
ver.: 17.36
  - Munkaviszony megszűnésekor kiadott papírok mezőinek növelése.
ver.: 17.35
  - Mezők bővítése.
  - Egészségpénztári levonások kezelése. 
ver.: 17.34
  - 2008 bevallásban feladás módosítva.
  - 2020.07.01-től TB járulékot kell vonni a dolgozótól, mértéke 18,5%.
   A verzió váltáskor a program automatikusan 'I' betűt beírja, azaz a
   pipa megjelenik. A többi paramétert nem kell módosítani.
   A 2008 bevalláshoz a feladás hibás lesz, még nem jelent meg az új 
   formátum, még a tervezet sem érhető el.
  - Az év közben jött dolgozó betegnapjait is feltölti a szabadság napok 
   kiszámításakor. 
   
ver.: 17.31
  - Statisztikai gyüjtések módosítása. 
  - A havi összesítőben. ha van nem fizetett távollét, hibás a SzocHo alap
   és összege. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot eddig csak a kiegészítő
   társas vállalkozó esetén kellett fizetni, ez 05.01-től változott. A nem 
   fitzetett távollét esetében is fizetni kell, napi 257Ft, max.7 7710Ft, a 
   vészhelyzet idejére.
	 
ver.: 17.30
  - Szép kártya esetén 2020.12.31-ig nem kell SzocHo-t fizetni, módosítva.
  - Kifizető szerinti összesítő javítva.
  - Az egészségügyi szolgáltatási járulék max. összege 7710 Ft, javítva. 
ver.:17.29 (2020.05.29)
  - Statisztikai gyüjtések módosítása. 
  
ver.:17.28 (2020.05.11)
  - A bérjegyzésken a fizetett ünnepnaphoz órát írt, javítva.
  - A nem fizetett távollét után a munkáltatónak napi 257, max. 7710Ft egészségügyi 
   szolgáltatási járulékot kell fizetni, amíg a vészhelyzet fennáll.
  - 2020.július 1.-től változik a SzocHo mértéke, 15,5% -ra csökken. A törzsbe nem 
   kell módosítani, automatikusan kezeli a program. 
ver.:17.27 (2020.04.24)
  - Kifizetőhely szerinti lista hiba üzenet miatt nem készült el, javítása megtörtént.
  - Az éves béradatok összesítésén lemaradt az első házasok kedvezménye, módosítva.
  - A havi összesítőn a SzocHo és Szakképzési kiírása módosítva.
ver.:17.25 (2020.04.16)
  - Csak az "A*T*O*V*R" jogviszonyoknál jár a korona vírus miatti kedvezmény.
  - A társas vállalkozónál számfejtéskor fel kell tüntetni a ledolgozott napot, ami
   a naptári napokkal egyezik.
ver.:17.22 (2020.04.13)
  - Koronavírus Kerdvezmények kezelése. Az általános paraméterekben kell beállítani,
   a kedvezmény jogcímét.
  - 2008 bevallást csak az ANYK 4-es verziójával lehet elküldeni.
ver.:17.21 (2020.04.08)
  - A 08-as bevallásban az M-es lapok áthozatalánál hiba volt, javítva.
  - A 08-as bevallás szerkesztésére ebben a verzióban nincs lehetőség, az új változások miatt.
ver.:17.20 (2020.04.07)
  - A koronavírus miatti kedvezmények figyelembevétele megtörténik ebben a verzióban.
   A [9] Rendszerparaméterek / [A] Általános paraméterek menüpontban meg kell adni: 
   Veszélyeztetett ágazatban működik.
  - A 2008-as bevallás még nem készült el, mert nem jelent meg a NAV honlapján.


Ver.:17.18 (2020.03.27)
  - A havi összesítőből kiugrott a program, javítva.
  - A biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentésről az igazoláson lehetőség
   van megjegyzést írni.


Ver.:17.17 (2020.03.24)
  - Tanuló esetén a nem fizetett távollét és betegszabadság napokkal számol a 
   program, de ehhez a ledolgoztott napot is rögzíteni kell.
  - A tanulói étkezés nem volt az egyes meghatározott juttatások között, javítva.
  - 2008 bevallásban történtek kisebb javítások.
  - Március hónapban a naptárunkba el van írva a márc. 15, mert az nem ünnepnap 
   a számfejtés szerint, javítása megtörtént.
 


Ver.:17.15 (2020.03.11)
  - A bérlapon a tört órát/napot is kiírja a program.
  


Ver.:17.12 (2020.02.18)
  - Az 2008 bevallásban A0301 lapon elírás volt, jaavítva.
  - A bérjegyzéken kiírja, hogy nap vagy óra az adat.
  - A négygyermekes dolgozóknál a gyermekek adatait nem töltötte át a 2008M-06
   lapjára, javítva.


Ver.:17.10 (2020.02.06)
  - A 2008 bevallásban hibásan gyűjtötte a SzocHo-t, ha SzocHo kedvezménye is
   van a dolgozónak. Csak a 2008 létrehozását kell megismételni.


Ver.:17.08 (2020.02.06)
  - A bérjegyzékre nem írt ki minden juttatást, javítva.


Ver.:17.08 (2020.02.04)
  - A 2008 bevallásban külön kell adatot szolgáltatni a tanulók járulékairól,
   az előző verzióban ezek a sorok nem kerültek feltöltésre.
  - Két nyilatkozatot módosított a NAV, módosítása megtörtént. 
  	 	 


Ver.:17.07 (2020.02.03)
  - A családi kedvezmény és a négygyermekes kedvezménnyel rendelkező dolgozókat
   újra kell számfejteni.
   


Ver.:17.06 (2020.01.30)
  - Elkészült a 2008 nyomtatvány. A számfejtésbe is történt módosítás,
   aki már letöltötte a korábbi verziót frissítsen!!
  - A verzió váltáskor a program átállítja a SzocHo kedvezmény mértékét.
 


Ver.:17.03 (2020.01.17)
  - Az M30 adatállomány frissítése, nyomtatvány mezőinek bővítése.
  


Ver.:17.02 (2020.01.16) 
 - Az osztalék mezők rövidek voltak és az osztalék SzocHo-ját nem kezelte
  a program.


Ver.:17.01 (2020.01.06)
 - A 2020. évi Bér+ program első felhasználói kiadása.
  2020 évi változások
  
  Minimálbér       161 000 Ft
  Garantált bérminimum  210 600 Ft
   
  A fogyatékkal élők adókedvezménye 8 050 Ft/hó.
  
  A különadózó jövedelmek SzocHo-ját 3 864 000 Ft-ig kell megfizetni.
  
  Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 7 710Ft (257Ft/nap).
  A négy vagy több gyermeket nevelő anyák adókedvezménye. 
  A bérjövedelem és egyes az önálló tevékenységből származó jövedelme
  az adóalapot csökkenti (minden más kedvezményt megelőz). 
  

Igényelt software

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefon szám (kötelező)

Üzenet